Privacyverklaring

(Published on 22.03.2023)

 

 

 

Inleiding

Deze privacyverklaring schetst hoe wij persoonlijke informatie op onze webshop verzamelen, verwerken en gebruiken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) en andere toepasselijke EU-wetgeving.

Data Controller and Contact Information

Onze webshop is eigendom van en wordt beheerd door Zouya Capital B.V., ook handelend onder de naam IMERZ, die de data controller is voor de persoonlijke informatie verzameld via onze website. Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op of per post bij GDPR - Postbus 1, 1000 AA Amsterdam, Nederland. Vermeld altijd de specifieke website of webshop waarover u contact met ons opneemt.

Soorten verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke informatie van gebruikers van onze webshop, waaronder:

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en verzendadres)
 • Betalingsinformatie (zoals creditcardnummer of andere financiële gegevens)
 • Bestel- en aankoopgeschiedenis
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud (zoals recensies en beoordelingen)
 • Technische informatie (zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem)
 • Marketing- en communicatievoorkeuren

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om bestellingen uit te voeren en klantenondersteuning te bieden, waaronder het verzenden van producten, het verwerken van betalingen en het oplossen van problemen of klachten.
 • Om met klanten te communiceren over hun bestellingen, updates van onze producten of diensten en marketing- en promotieaanbiedingen.
 • Om onze webshop, producten en diensten te analyseren en te verbeteren, onder meer door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om legitieme belangen na te streven, zoals het opsporen en voorkomen van fraude, het beschermen van onze wettelijke rechten en het uitvoeren van onderzoek en analyses.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag van:

 • Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een bestelling uit te voeren en onze producten en diensten te leveren.
 • Toestemming: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker om marketing- en promotionele communicatie te ontvangen of om cookies en andere trackingtechnologieën te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, zoals het verbeteren van onze producten en diensten of het opsporen en voorkomen van fraude.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met derden voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverleners: Wij kunnen persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten, zoals betalingsverwerkers, verzendingsproviders en klantenondersteuningsproviders.
 • Wettelijke vereisten: Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken indien de wet of een juridisch proces dat vereist, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of dagvaarding.
 • Bedrijfsoverdrachten: Als wij ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen, kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan de koper of de opvolger.
 • Marketingpartners: Wij kunnen persoonsgegevens delen met marketingpartners die ons helpen bij het verstrekken van promotionele aanbiedingen en marketingcommunicatie.

Verwerking van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wij kunnen gebruik maken van diensten die de verwerking van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals de Verenigde Staten, vereisen. Wanneer wij gegevens doorgeven aan landen buiten de EER, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van standaard contractuele clausules of andere passende waarborgen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke regelgeving. Wanneer wij persoonlijke informatie niet langer nodig hebben, verwijderen of vernietigen wij deze op veilige wijze.

Rechten van de gebruiker

Gebruikers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens onder de AVG en andere toepasselijke EU-wetten, waaronder:

 • Het recht op toegang tot persoonlijke informatie die wij over hen bewaren en op een kopie van de informatie.
 • Het recht om te verzoeken dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens corrigeren.
 • Het recht om te vragen dat wij hun persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen of voor direct marketing doeleinden.
 • Het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de informatie wordt betwist.
 • Het recht op gegevensportabiliteit, of het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om die informatie aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunnen gebruikers contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij zullen op alle verzoeken binnen een maand reageren, of eerder indien de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om technische informatie te verzamelen over de gebruikers van onze webshop, zoals hun IP-adres, browsertype en besturingssysteem. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren en een betere gebruikerservaring te bieden. Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren beheren via de instellingen van hun webbrowser.

Gegevensbescherming

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van encryptie, toegangscontroles en regelmatige beveiligingsbeoordelingen.

Privacy van kinderen

Onze webwinkel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de 16 jaar, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze privacypraktijken of toepasselijke wet- en regelgeving weer te geven. Gebruikers worden aangemoedigd om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen. Wij zullen ook via onze website of op andere wijze kennis geven van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Conclusie

Wij nemen de privacy van onze klanten serieus en zetten ons in om hun persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via de verstrekte informatie.

 Copyright © 2023 Nibbelz. All rights reserved.